Đóng

Follow us on:         

 MENU

 Email: info@ditrucanada.ca     Điện Thoại Liên Lạc và   Giờ làm việc: Thay đổi tùy văn phòng. Vui lòng xem tại trang Liên Hệ để biết thêm chi tiết.

Tiếng Việt  

Theo dõi chúng tôi:     

DỊCH VỤ CỦA VIETCAN

Bảo Lãnh Cha Mẹ

Tìm hiểu thêm về bảo lãnh định cư theo diện cha mẹ cùng DITRUCANADA.CA

tìm hiểu thêm  
 

Bảo Lãnh Con Cái

Tìm hiểu thêm về bảo lãnh định cư theo diện con cái cùng DITRUCANADA.CA

tìm hiểu thêm  
 

Bảo Lãnh Vợ Chồng

Tìm hiểu thêm về bảo lãnh định cư theo diện vợ chồng cùng DITRUCANADA.CA

tìm hiểu thêm  
 

Công Chứng Giấy Tờ Khác

Tìm hiểu thêm về thủ tục công chứng các giấy tờ khác cùng DITRUCANADA.CA

tìm hiểu thêm  
 

Công Hàm Độc Thân

Tìm hiểu thêm về công hàm độc thân cùng DITRUCANADA.CA

tìm hiểu thêm  
 

Lý lịch tư pháp số 2

Tìm hiểu thêm về phiếu lý lịch tư pháp số 2 cùng DITRUCANADA

tìm hiểu thêm  
 

Gia Hạn Passport Việt Nam

Tìm hiểu thêm về thủ tục gia hạn passport Việt Nam cùng DITRUCANADA.CA

tìm hiểu thêm  
 

Giấy Uỷ Quyền

Tìm hiểu thêm về giấy ủy quyền cùng DITRUCANADA.CA

tìm hiểu thêm  
 
CEC

CEC

Canadian Experience Class hay gọi tắt là CEC là một chương trình định cư Canada dành cho người lao động nước ngoài có kinh nghiệm làm việc tại Canada.

tìm hiểu thêm  
 

Express Entry

Express Entry là hệ thống định cư Canada có hiệu lực từ năm 2015

tìm hiểu thêm  
 
PNP

PNP

Provincial Nominee Program (PNP) được biết với tên gọi là chương trình nhập cư theo diện đề cử tỉnh bang.

tìm hiểu thêm  
 

Hệ Thống Giáo Dục Canada

Tìm hiểu thêm về hệ thống giáo tục tại Canada cùng DITRUCANADA.CA

tìm hiểu thêm  
 

Hỗ Trợ DHS

Nội dung đang được cập nhật…

tìm hiểu thêm  
 

Chứng Minh Tài Chính

Tìm hiểu thêm về chương trình du học chứng minh tài chính cùng DITRUCANADA.CA

tìm hiểu thêm  
 

Study Direct Stream (SDS)

Study Direct Stream (SDS) là chương trình du học mới được áp dụng từ đầu năm 2018 nhằm thay thế cho chương trình CES. SDS mang lại nhiều thay đổi và cải tiến hơn so với CES.

tìm hiểu thêm  
 

LMIA-based Work Permit

LMIA (Labour Market Impact Assessment) là một bảng đánh giá về tác động của việc thuê một lao động người nước ngoài đối với thị trường lao động tại Canada.

tìm hiểu thêm  
 

Open Work Permit

Giấy phép đi làm mở được cấp bởi bộ Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC), không có quy định cụ thể về nghề nghiệp, nơi làm việc.

tìm hiểu thêm  
 

Post Grad Work Permit

Sau khi tốt nghiệp một chương trình cao đẳng, đại học hoặc sau đại học tại Canada, bạn có cơ hội nộp đơn xin giấy phép đi làm sau khi tốt nghiệp (Post-Graduation Work Permit).

tìm hiểu thêm  
 

Spousal Work Permit

Từ ngày 22 tháng 12 năm 2014, một dạng giấy phép đi làm mới đã được áp dụng thử nghiệm tại Canada, được gọi là giấy phép đi làm cho người đang nộp đơn xin định cư theo dạng bảo lãnh vợ chồng.

tìm hiểu thêm  
 

Gia Hạn PR Card

Tìm hiểu thêm về thẻ PR Card cùng DITRUCANADA.CA

tìm hiểu thêm  
 

Xin Quốc Tịch

Tìm hiểu thêm về thủ tục xin quốc tịch cùng DITRUCANADA.CA

tìm hiểu thêm  
 

Passport Canada

Tìm hiểu thêm về Passport Canada cùng DITRUCANADA.CA

tìm hiểu thêm  
 

Điều kiện để giữ PR Card

Tìm hiểu thêm về những điều kiện để giữ PR card cùng DITRUCANADA.CA

tìm hiểu thêm  
 

Permanent Resident Travel Document

Tìm hiểu thêm về Permanent Resident Travel Document cùng DITRUCANADA.CA

tìm hiểu thêm  
 

RCMP Fingerprint

Frontier One là đại diện của Royal Canadian Mounted Police (RCMP) để làm dịch vụ lấy dấu vân tay điện tử. Frontier One vinh dự được phục vụ cho khách hàng trong thành phố Mississauga / Brampton và các thành phố lân cận.

tìm hiểu thêm